پرداخت آنلاین جهت رزرو زمان مراجعه

لطفا قبل از پرداخت به موارد زیر توجه فرمایید:

1. برای رزرو وقت مشاوره، لطفا قبل از پرداخت، جهت مشخص شدن نوبتهای خالی با شماره 02188881984 و یا 02191014996 تماس بگیرید.
2. به دلیل احترام به وقت شما و متخصص، لطفا در ابتدا پیش پرداخت (و مابقی مبلغ ویزیت، در زمان حضور تسویه کنید) و یا هزینه کامل ویزیت را (به دلخواه) واریز نمایید.
3. بعد از پرداخت آنلاین، جهت قطعی شدن و رزرو نوبت، مجددا تماس گرفته و نوبت خود را ثبت نمایید.
4. پس از قطعی شدن نوبت، امکان کنسلی و جابجایی نیست.
5. اگر به هر دلیلی در وقت تعیین شده حضور پیدا نكنید مبلغ واریزی (هرگونه پرداختی اعم از پرداخت آنلاین، کارت به کارت و از طریق دستگاه پز و …) به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد و سوخت میگردد.

پرداخت آنلاین

فهرست